۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

یکی از نشانه های جنگ همانا افزایش مدت سربازی و لغو معافیت هاست

خدمت بیگاری نیروهای وظیفه در  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از 18 ماه به 21 ماه افزایش یافت و معافیت ها هم لغو شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn