۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

وقتی که قاضی قاتل به جای محاکمه رییس سازمان تامین اجتماعی بشه همین میشه که همکارش هم در خیابان به مردم تیراندازی می کند

قاضی حیدری فر  از جانیان کهریزک در خیابان هفت تیر کشی کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn