۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

سفارتی که اشغال شد و آرم المپیکی که صهیونیستی شد و ویزایی که به شهروندان ایرانی داده نشد

در پی تعطیل شدن سفارت لندن در تهران مسافرین ایرانی از المپیک لندن محروم شدند و سایت النپیک لندن هم به دلیل صهیونیستی بودن در ایران فیلتر شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn