۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

مردم عزادار ایران برای عزاداری شهادت فاطمه جایی بهتر از شمال و جاده چالوس پیدا نکردند / ترافیک شدید در جاده چالوس

ترافیک سنگین در جاده چالوسدر شهادت فاطمه/ ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و فیروزکوه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn