۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

دشمن ایرانیان , امریکا و اسراییل نیستند بلکه شیوخ کثیف تازی هستند

امریکا و اسراییل تاکنون صحبت از تجزیه ایران نکرده اند ولی شیوخ عرب خلیخ فارس  را جعل می کند و خواستار جدایی بخشهایی از ایران هستند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn