۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

اینجور که گند امار سازی جمهوری اسلامی درامده بعید نیست کل اطلاعات مربوط به انتخابات را از سایتهای اینترنتی پاک کنند !

جمهوری اسلامی انقدر در امار سازی بی برنامه است که هر دقیقه یک سوژه سوتی از نحوه امار سازی بر اساس اطلاعات منتشر شده سایتهای رژیم بدست می اید و تاکنون دهها  صفحه از تناقضات امار سازی از سایتهای حکومتی حذف شده است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn