۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

هنوز شورای فضای سایبری شروع به کار نکرده سرعت اینترنت اینه وای به روزی که به دستور خ.ر فضای سایبری هم به گند کشیده بشه

خ.ر برای کنترل اینترنت دستور تشکیل شورای فضای سایبری را صادر کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn