۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

تبریک به ملت بزرگ و سرافراز ایران که در انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه بزرگی را رقم زدند!


و به انتخابات قلابی و فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی نــــــــــــه گفتند

و با عدم حضور خود در پای صندوق های قلابی, مشت محکمی بر دهان یاوه گوی خ.ر زدند

و با تحریم انتخابات به جهان اعلام کردند راهشان از رژیم جمهوری اسلامی جداست

و  روز جمعه خوبی را به جای رفتن به مساجد در کنار خانواده گذراندند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn