۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

مهم شرکت نکردن اکثریت مردم در انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی است, نه رای دادن سید خندان و کوسه

تحریم انتخابات پیروز شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn