۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

حالا که مردم در انتخابات شرکت نکردند امریکا به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنه!

از آنجایی که تا دیروز می گفتند اگر در انتخابات شرکت نکنید امریکا به جمهوری اسلامی حمله می کند و مردم  ایران هم در انتخابات شرکت فعالی نداشتند لذا امریکا به جمهوری اسلامی حمله می کند!


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn