۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر خامنه ای صبح جمعه در پای صندوق رای به صورت زنده التماس کنه

صبح جمعه 12 اسفند منتظر التماس خ.ر برای کسب رای باشید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn