۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

محال است در انتخاباتی شرکت کنم که نامزدهایش را نماینده یک خ.ر تایید صلاحیت کرده است

هنوز تکلیف انتخابات دوره  پیش مشخص نشده , بعد با التماس میگن برای اجتناب از حمله امریکا به جمهوری اسلامی به یک مشت الاغ رای بدهید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn