۱۳۹۱ فروردین ۱۸, جمعه

اینجور که پیش میره حکم ارتداد اردوغان توسط اخوندهای جمهوری اسلامی صادر میشه

اوضاع با ترکیه قمر در عقرب است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn