۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

اگر می خواهید کتابتان فروش کند تنها راهش توصیه میرحسین موسوی به خواندن کتاب است

بعد از فروش بالای گزارش یک ادم ربایی حالا سایت کلمه نوشت  میرحسین موسوی در یکی از دیدارهای خود با فرزندان کتاب «وجدان بیدار» را برای مطالعه به آنها و مردم معرفی کرده است.

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn