۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

دلیل ابطال انتخابات مجلس نهم در حوزه های "تنکابن، رامسر، عباس‌آباد" و "دماوند و فیروزکوه" کشاندن دوباره مردم و خاتمی پای صندوق های رای است.

انتخابات در دماوند به دور دوم کشیده شد خاتمی بیچاره هم باز دوباره در 15 اردیبهشت رای میده

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn