۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

بزرگترین دروغ سیزده تاریخ ایران در فروردین سال 1358 گفته شد / رای 98 درصدی ملت ایران به جمهوری اسلامی

دروغ سیزده  خمینی و شرکا

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn