۱۳۹۱ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

ببین به کجا رسیدند که میگن مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم باید با آخوندها در قضیه انرژی هسته ای همبسته بشند

صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار اتحاد مخالفان نظام با جمهوری اسلامی سر اتم شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn