۱۳۹۱ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

یارو بعد از سی سال که می گفت امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند میگه امریکا ابر قدرت جهان است و هر غلطی بخواد می کند پس باید با امریکا دوست بشیم

وقتی که بوی سقوط به مشام کوسه می رسد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn