۱۳۹۱ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

طرف عرضه نداره با خ.ر مذاکذه کنه تا بهش فحش ندهند و دخترش را زندانی نکنند و پسرش را محاکمه نکنند بعد میگه باید امریکا مذاکره کنیم

اکبر کوسه تو اگر خیلی زرنگی با خامنه ای مذاکره کن امریکا پیش کش

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn