۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

کوسه در مجلس شورای طویله اسلامی متهم به بی بصیرتی و بی غیرتی و بی سوادی شد

در مجلس شورای اسلامی به اکبر کوسه گفتند الفبای سیاست بلد نیست و الفبای غیرت ندارد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn