۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

برادران دانشجو نما حقوق میلیونی مهدی هاشمی در واحد آکسفورد را قطع کردند و از مهدی خواستند به ایران برگردد!

واحد اکسفورد دانشگاه ازاد اسلامی تعطیل شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn