۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

یارو خودش مسئول بمبگذاری در مرکز یهودیان ارژانتین و رستوان میکونوس و هزاران ترور در جهانه بعد از تعامل با جهان حرف میزنه

اکبر کوسه هاشمی رفسنجانی بهرمانی خواستار تعامل و نزدیکی بیشتر ایران با جهان شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn