۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامی به مهد کودک ها هم رسید / در جهت اجرای اسلام ناب محمدی اموزش رقص و اواز در مهد کودکها ممنوع شد

مشکل کودکان و نوزادان کشور ما رقص و اوازه!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn