۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

اردوغان برای دستمال کشی در مشهد به دیدار خ.ر می رود بعد در ترکیه سفیر جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه احضار می شود

سیاست  چماق و هویج ترکیه برای جمهوری اسلامی
ترکیه خرید نفت را کاهش می دهد ( چماق )
اردوغان به دیدار خ.ر می رود ( هویج )
ترکیه مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی را دو برابر می کند ( هویج )
بانکهای ترکیه تحریم ها را اجرا می کنند ( چماق )
ترکیه مقصد بعد نشست ( هویج )
سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه احضار شد ( چماق )
  ترکیه میانجی گری می کند  ( هویج

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn