۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

هاشمی ملقب به اکبر کوسه: انتظار نداشتم سخنانم درباره رابطه با آمریکا جنجال‌آفرين شود

پ ن پ اکبر کوسه انتظار داشتی همین امروز خ.ر به دیدار اوباما بره و باهاش روبوسی کنه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn