۱۳۹۱ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

احمدی نژاد در پاسخ به طرح دوستی با امریکا یعنی مشکل جوانان کشور ما دوستی با امریکاست

رفسنجانی خواتسار دوستی و مذاکره با امریکا شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn