۱۳۹۱ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

دروان طلایی خمینی کم بود دوران طلایی خاتمی و دوران طلایی رفسنجانی هم اضافه شد چند سال دیگه از دوران احمدی نژاد طلایی یاد می کنند

خلاصه دوران طلایی جمهوری اسلامی

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn