۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

انگار باید بی بی سی به ایرانیان بگوید کوروش بزرگترین شخصیت تاریخ ایران زمین است تا مردم باور کنند!

کوروش انقدر بزرگ است که نیازی به تایید بی بی سی ندارد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn