۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

کارگران ذوب آهن را در سال تولید ملی اخراج کرده اند بعد میگن اخراج نشدند که قراردادشان تمدید نشده !!!

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان اعلام کرد که "اخراجی در کار نبوده بلکه قرارداد این کارگران تمدید نشده است / بی بی سی ."

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn