۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

برنج چینی و اروگوئه ای و گندم امریکایی و پاکستانی کم بود حالا گندم قزاقستانی هم در سال تولید ملی به ایران رسید

ایران به یکی از بزرگترین وارد کنندگان برنج و گندم در سال تولید ملی تبدیل شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn